ต้องการเช่า / ซื้อ
( ส่วนที่ 1 ) รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด
ระบุวัตถุประสงค์ และสิ่งที่คุณต้องการ
(เฉพาะคอนโดมิเนียมกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น)
ใส่ชื่อโครงการคอนโดหรือทำเลที่คุณสนใจ
และต้องการเช่าห้อง
ใส่รายละเอียดข้อมูลห้องที่คุณต้องการเช่า
ให้ครบถ้วน

ระบุความต้องการพิเศษหรือสิ่งที่คุณต้องการ
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
( ส่วนที่ 2 ) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องการเช่า/ซื้อ

เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบดำเนินการตามความต้องการ และจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด เพื่อยืนยันข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง ขอบพระคุณค่ะ