ลงประกาศฟรีทันที
( ส่วนที่ 1 ) รายละเอียดห้องที่ต้องการประกาศ
ระบุความต้องการของคุณ ต้องการประกาศ
(เฉพาะคอนโดมิเนียมกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น)
ระบุความรวดเร็วในการปิดการขาย/เช่า ห้องชุด
(คุณต้องการให้ทีมขาย RentcondoBKK และเครือข่ายเอเจนต์ของเรา ช่วยบริการและอำนวยความสะดวก เพื่อปิดการขาย/เช่า ห้องชุดโดยเร็วที่สุดหรือไม่)
ใส่ชื่อโครงการคอนโดที่ต้องการประกาศ
ใส่รายละเอียดข้อมูลห้องของคุณให้ครบถ้วน
(เลือกใส่ข้อมูลเฉพาะรูปแบบคอนโดของคุณ
เช่น ถ้ามีเพียงอาคารเดียว หรือไม่มีเฟส ก็ไม่ต้องใส่ เป็นต้น)

ใส่รูปภาพประกาศ ( หน้าปก )
(คัดเลือกรูปห้องที่สวยที่สุด บนประกาศของคุณ
เพียง 1 รูป)


ใส่รูปภาพประกาศ ( รูปประกอบ )
(รูปอื่นๆ ประกอบการให้เช่าห้อง ไม่เกิน 15 รูป)
ใส่ชื่อหัวข้อประกาศ
(จำกัด 100/100 ตัวอักษร)
ใส่คำอธิบายรายละเอียดห้อง
(ไม่จำกัดตัวอักษร)
ใส่ชื่อหัวข้อประกาศ ภาษาอังกฤษ
(จำกัด 130 ตัวอักษร)
ใส่คำอธิบายรายละเอียดห้อง ภาษาอังกฤษ
(ไม่จำกัดตัวอักษร)
( ส่วนที่ 2 ) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกาศ


Rent Condo BKK ขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่เป็นเจ้าของห้อง / เจ้าของร่วม / เจ้าของห้องชุด ได้ลงประกาศฟรีเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้เอเจนต์คนใดหรือบริษัทเอเจนต์ใด มาทำการลงประกาศฟรีในพื้นที่เว็ปไซด์ของเรา หากตรวจพบจะต้องถูกลบโพสประกาศทันที
(กรุณาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียด)   
สำหรับ CO-Agents ที่ต้องการลงประกาศฟรี
กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ก่อนลงประกาศทุกครั้ง