คลัง-มหาดไทย ปล่อยผีภาษี “คอนโดเช่า” จ่ายอัตรา “อยู่อาศัย”


   นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันในเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.2563 สร้างความกังวลให้ประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกประกาศกระทรวงร่วมกันเร็ว ๆ นี้ ในเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งในประกาศจะบอกชัดเจนว่าคอนโดมิเนียม แม้จะนำไปปล่อยเช่าแต่หากนำไปใช้เพื่ออยู่อาศัย จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัยเท่านั้น

   พร้อมกันนี้ ขอชี้แจงกรณีที่ประชาชนจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย ดังนี้

   1. เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย

   2. ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น

   3. ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

   ทั้งนี้ ขอแจ้งว่า ประชาชนที่ถือครองคอนโดมิเนียม ที่ได้รับจดหมายให้ไปแจ้งข้อมูลรายการห้องชุดจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่จำเป็นต้องย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมภายในสิ้นปี เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์ เพราะคอนโดมิเนียมทุกห้องจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย คือ ล้านละ 200 บาท ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่เก็บในอัตราล้านละ 3,000 บาท

   นายลวรณ แสงสนิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้สศค.กำลังดูข้อความในประกาศที่จะออกมา และหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังลงนามเรียบร้อย จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที อย่างไรก็ตาม หากในที่ดินมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น กรณีคอนโดมิเนียมใช้พื้นที่ด้านล่างเปิดบริการร้านเสริมสวย หรือร้านขายของ จะต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์โดยคิดตามรางวา เป็นต้น

   “ส่วนบ้านพักอาศัยที่ดัดแปลงเป็นร้านอาหารจะต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกัน ในขณะที่บ้านหรือคอนโดมิเนียมที่นำพื้นที่หรือห้องมาให้เช่าอาทิ ใช้เช่าผ่าน Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) เป็นโฮมสเตย์ ที่พักราคาประหยัด (โฮสเทล) เป็นต้น ซึ่งเป็นการเช่าระยะสั้น ตรงนี้ถือว่าดำเนินการในเชิงพาณิชย์ และจะต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์”