Web Analytics Made Easy - Statcounter

เมเจอร์ฯฉีกแนวเปิดรับสัตว์เลี้ยงExoticรายแรก

เมเจอร์ฯฉีกแนวเปิดรับสัตว์เลี้ยง Exotic รายแรกย้ำแนวคิดการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ ‘เทรนด์’ แต่คือ ‘ความตั้งใจ’รั้งตำแหน่งเบอร์หนึ่งคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้อนุญาตให้เลี้ยง “สัตว์เลี้ยงทางเลือก”

เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เทรนด์การเลี้ยงสัตว์ในช่วง 2-3 ปี มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยจากข้อมูลของ TGM Research พบว่าคนทั่วโลกกว่า 58% นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยเลี้ยงเพียง 1 ตัว คิดเป็น 46% แต่ที่น่าแปลกใจ คือ ประเทศไทยมีอัตราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทียบเป็น 73% และนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพียง 1 ตัวต่อครอบครัว เฉลี่ย 45% แต่กลับพบกว่าคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์ 2 ตัวต่อครอบครัวสูงถึง 23% และ 4 ตัวขึ้นไปถึง 24%

เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีสัดส่วนคนเลี้ยงสัตว์ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทั่วโลกทั้งในค่านิยมและปริมาณต่อครอบครัว ที่ผ่านมาเราได้ประกาศความตั้งใจที่มุ่งมั่นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยสร้างมาตรฐานใหม่ MAJOR Pet Family Residences เป็นแบรนด์แรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกบ้าน ทั้งในส่วนของกลุ่มลูกบ้านเลี้ยงสัตว์ และลูกบ้านที่ไม่ได้เลี้ยง

ซึ่งพบว่าสัดส่วนของลูกบ้านที่เลี้ยงสัตว์นั้น มีจำนวนที่มากขึ้นกว่าเมื่อปี 2022 เป็น 45% และในจำนวนดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงทางเลือก ที่ปรากฏเข้ามา ทางเมเจอร์ฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความนิยมที่ขยายตัวของลูกบ้าน สอดคล้องกับเทรนด์การเลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทางเลือกของคนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราจึงพร้อมที่จะขยายขอบเขตครอบครัวเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ สู่ “MAJOR Pet Family Residences : Exotic Pet”

โดยนับว่าเราเป็น แบรนด์แรกและครั้งแรกของไทยที่อนุญาตให้เลี้ยง “สัตว์เลี้ยงทางเลือก” ได้อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งขยายขอบเขตการดำเนินการทั้งในส่วนการก่อสร้างโครงการ กิจกรรมลูกบ้าน รวมทั้งการบริการและการดูแลแบบครบวงจร เริ่มต้นในด้านการก่อสร้าง และการดีไซน์ฟังก์ชั่นของห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง

ตัวอย่างโครงการ เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว ที่ออกแบบโดยเน้นเรื่อง Craft & Quality ควบคู่กับฟังก์ชั่น Pet-Friendly ภายใต้การคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขลักษณะที่ดีของสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ

โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางอย่าง Multi-Pet Playroom พื้นที่พิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงทางเลือกที่แยกส่วนอย่างชัดเจน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ เพื่อให้แบรนด์เข้าใจธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงกลุ่มนี้มากขึ้น โดยเราได้เตรียมดีไซน์ฟังก์ชั่น เพื่อรองรับพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์เลี้ยงทางเลือกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะนำความสำเร็จของ Multi-Pet Playroom ขยายสู่โครงการอื่นๆ ภายใต้การพัฒนาของแบรนด์ในอนาคตมากยิ่งขึ้น

ด้านข้อกำหนดและกิจกรรมต่างๆ ได้ขยายขอบเขตของ Petscape เพื่อตอบรับกลุ่มสัตว์เลี้ยงทางเลือก โดยแบ่งออกเป็นหมวด อาทิ ประเภทของสัตว์เลี้ยง การลงทะเบียนสมาชิก พื้นที่ใช้สอย การดูแลรักษา เป็นต้น เพื่อกำหนดเเนวทางการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสัตว์เลี้ยงทางเลือกกับลูกบ้านที่เลี้ยงสัตว์อื่นๆ และลูกบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างสมดุลและลงตัวที่สุด รวมทั้งเตรียมขยายกิจกรรมสีสันความสนุกและสิทธิประโยชน์ความพิเศษที่มีให้กับลูกบ้านและสัตว์เลี้ยงทางเลือกโดยเฉพาะ
ที่มา:https://www.bangkokbiznews.com/property/1117725

ที่ 14/3/2024

อัพเดทเมื่อวันที่ 14/03/2024
บทความ สาระน่ารู้