Web Analytics Made Easy - Statcounter

อัตราค่าบริการ

    อัตราค่าบริการในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Agency) ให้บริการ ซื้อ/ขาย/เช่า ของเราจะเป็นแบบมาตรฐานทั่วไป ทั้งการให้บริการจัดหาผู้เช่า , จัดหาผู้จะซื้อ และจัดหาห้องเช่า , จัดหาผู้จะขายห้องชุดคอนโดมิเนียม โดยผู้เช่าและผู้จะซื้อไม่ต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ค่าบริการและค่าดำเนินการต่างๆ ทางเราจะเรียกเก็บจากผู้ให้เช่าและผู้จะขาย (เจ้าของห้องชุดเท่านั้น)

สำหรับเช่า FOR RENT
(คิดจากผู้ให้เช่า/เจ้าของห้องชุด)

อัตราค่าบริการหรือค่าคอมมิชชั่นของเรา จะเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปในธุรกิจบริการจัดหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

สัญญาเช่าระยะเวลา 6 เดือน ค่าบริการจำนวน 0.5 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน
สัญญาเช่าระยะเวลา 1 ปี ค่าบริการจำนวน 1.0 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน
สัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ค่าบริการจำนวน 1.5 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน
สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป ค่าบริการจำนวน 2.0 เดือน ของอัตราค่าเช่า/เดือน

สัญญาเช่าระยะเวลา

ค่าบริการจำนวน
(ของอัตราค่าเช่า/เดือน)
6 เดือน   0.5 เดือน
1 ปี   1.0 เดือน
2 ปี   1.5 เดือน
3 ปี ขึ้นไป   2.0 เดือน

สำหรับขาย FOR SALE
(คิดจากผู้จะขาย/เจ้าของห้องชุด)

   ในกรณีการซื้อ-ขายห้องชุดคอนโดมิเนียม จะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ และค่าบริการของเราก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ดังนี้

   สำหรับห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว อัตราค่าบริการ 3% จากราคาจะซื้อจะขาย เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียมที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว (โดยเก็บค่าบริการจากผู้จะขาย) อาทิเช่นห้องชุดราคาจะซื้อจะขาย จำนวนเงิน 3 ล้านบาท ค่าบริการจัดหาผู้จะซื้อ 3% = 90,000 บาท เป็นต้น

   สำหรับห้องชุดที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ (ซื้อ-ขายใบจอง ,เงินดาวน์) อัตราค่าบริการ 20% จากยอดกำไรสุทธิที่ผู้จะขายต้องการขายและหรือให้เราบวกเพิ่มราคาขายจากยอดกำไรสุทธิที่ผู้จะขายต้องการ (โดยเก็บค่าบริการจากผู้จะขาย) อาทิเช่น ห้องชุดที่ผู้จะขาย ต้องการขายใบจอง/เงินดาวน์ โดยมีความต้องการขาย (บวกเพิ่ม) จากราคาหน้าสัญญา 50,000 บาท ค่าบริการจัดหาผู้จะซื้อ 20% = 10,000 บาท เป็นต้นในกรณีที่ผู้จะขายต้องการขายห้องชุดแบบขาดทุนหรือเท่าทุน ตามราคาที่คุณต้องการ เพื่อรีบขายห้องออกไปโดยเร็วที่สุด ผู้จะขายจะไม่เสียค่าบริการหรือค่าคอมมิชชั่นใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ : สำหรับผู้ซื้อและผู้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม ไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

สำหรับลงประกาศโฆษณา
(คิดจากผู้ลงประกาศ เจ้าของห้องชุด/เอเจนท์)

   เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม มีต้นทุนในการจัดซื้อที่ดินที่สูงขึ้น อันมีสาเหตุมาจากที่ดินได้มีราคาทวีสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการมาของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร จึงเป็นสาเหตุที่ต้องทำโครงการคอนโดที่มีขนาดใหญ่ พื้นที่ห้องเล็กลง แต่ได้จำนวนห้องที่มากขึ้น หลายโครงการมีจำนวนยูนิตไม่ต่ำกว่า 500 - 1,000 ยูนิต ขึ้นไป

    จึงเกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ในการขาย/ปล่อยเช่า ห้องชุด เพราะมีผู้ประกาศที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หากท่านต้องการลงประกาศในตำแหน่งที่ดีที่สุด , มีประสิทธิภาพมากที่สุด , มีอัตราการมองเห็นบ่อยที่สุด , มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีโอกาสปิดการขาย/เช่า ได้เร็วที่สุด การลงประกาศโฆษณากับเราคือคำตอบ